środa, 9 września 2015

Ustne zadanie egzaminacyjne - motywy apokaliptyczne w kulturze.

Zadanie egzaminacyjne - ustny egzamin z j. polskiego

1. Karta pracy


2. Obraz Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny" -  ANALIZA I INTERPRETACJA OBRAZUObraz przedstawia dzień apokalipsy. W centralnej części widać Jezusa Chrystusa, który został umieszczony na tęczy. Chrystus unosi prawą dłoń w geście błogosławieństwa, lewą zaś trzyma opuszczoną- gesty te odpowiadają ukazanej wyżej linii zmiłowania oraz rozżarzonemu mieczowi sprawiedliwości. 
W okół Jezusa znajdują się apostołowie, Maryja oraz Jan Chrzciciel. Nad Jezusem widzimy unoszące się anioły, które trzymają atrybuty mękki Chrystusa- krzyż, kolumnę, włócznię.
Kolejni 3 aniołowie usytuowani są nieco niżej a czwarty przeniesiony jest na prawy panel u góry. Wszyscy trzymają i dmą w trąby apokalpisy.
Postać, która znajduje się poniżej to Archanioł Michał. Dokonuje on segregacji dusz ludzkich, które pójdą do nieba, a które zostaną zesłane do piekła.
Lewe skrzydło obrazu przedstawia dusze zbawione, wstępujące do Królestwa Niebios. 
Na kryształowych schodach ukazany jest święty Piotr z kluczem  w dłoni,. Wita on ocalałych. Ludzie ci dostają szaty, które nosili za życia.
Niestety obraz nie przedstawia tylko pięknego i szczęśliwego zakończenia wszystkich wskrzeszonych. W prawym skrzydle widzimy nagie dusze ludzkie, które zostały wrzucone do morza ognia. Porównując lewą i prawą stronę obrazu widzimy, iż po lewej panuje ład i harmonia, żywe kolory; zaś po prawej dynamizm postaci i ogień co symbolizuje surowy wyrok Boski.

Lekcja interaktywna dotycząca obrazu ---->  http://www.scholaris.pl/resources/run/id/48449

3. Fragment Apokalipsy św. Jana - http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=406

4.Piosenka o końcu świata

W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny,
Młode wróble czepiają się rynny
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć.

W dzień końca świata
Kobiety idą polem pod parasolkami,
Pijak zasypia na brzegu trawnika,
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa,
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa
I noc gwiaździstą odmyka.

A którzy czekali błyskawic i gromów,
Są zawiedzeni.
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb,
Nie wierzą, że staje się już.
Dopóki słońce i księżyc są w górze,
Dopóki trzmiel nawiedza różę,
Dopóki dzieci różowe się rodzą,
Nikt nie wierzy, że staje się już.

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie,
Innego końca świata nie będzie.

Ustne zadanie egzaminacyjne: Idealiści i marzyciele

1. Obraz
Pieter Bruegel "Pejzaż z upadkiem Ikara"
3. Analiza i interpretacja obrazu Pietera Bruegela "Pejzaż z upadkiem Ikara"
UPADEK IKARA – PIETER BRUEGEL
4. Analiza i interpretacja wiersza Ernesta Brylla "Wciąż o Ikarach głoszą"
WCIĄŻ O IKARACH GŁOSZĄ…

Wciąż o Ikarach głoszą – choć doleciał Dedal,
jakby to nikłe pierze skrzydłem uronione
chuda chłopięca noga zadarta do nieba
- znaczyła wszystko. Jakby na obronę
dano nam tyle męstwa, co je ćmy gromadą
skwiercząc u lampy objawiają…
- Jeśli
poznawszy miękkość wosku umiemy dopadać
wybranych brzegów – mijają nas w pieśni.
Tak jak mijają chłopa albo mu się dziwią,
że nie patrzy w Ikary…
Breughel, co osiwiał
pojmując ludzi, oczy im odwracał
od podniebnych dramatów. Wiedział, że nie gapić
trzeba się nam w Ikary, nie upadkiem smucić
- choćby najwyższy…
- A swoje ucapić.
- Czy Dedal, by ratować Ikara, powrócił?

5. Stanisław Grochowiak "Ikar"
Stanisław Grochowiak - Ikar

I pomyśleć:
Ilu tu stów by znowu trzeba,
By zapach szumiał w porcelanowych nozdrzach.
By język niegdyś wilgotny przestał być rzeźbą w soli,
Oczy dwojgiem różowych świateł,
Co zdobią,
Nie widzą...

Co nas bowiem przeklina? (Przeklina znaczy: oddala,
Bezradnych jak na lodowisku tańczące koszule...)
Ta prawda, co jest ciemna, lecz ziarnista jak stal,
Czy skrzydła Z ptasich pęcherzy, rozpiętych na promykach?

Oto Ikar wzlatuje. Kobieta nad balią zanurza ręce.
Oto Ikar upada. Kobieta nad balią napręża kark.
Oto Ikar wzlatuje. Kobieta czuje kręgosłup jak łunę.
Oto Ikar upada. W kobiecie jest ból i spoczynek.

Jej śpiew jest ochrypły, twarz kobiety jak pole
Usiane chrustem gonitwy, ptasich tropów zakosów,
Tu zbliż się z pędzelkiem do jaskułczenia brwi,
Tu proszę, spróbuj ptaszka uwiesić na promieniu...

Piękno? Podobno w napowietrznych pokojach,
Ależ jaka chmura udśwignie nam balię,
Ależ w imię piękna wykląć rzeczy ciężkie,
Stół do odpoczynku łokci krzesło do straży przy chorym!

Brueghel malował wołu ten był w pierwszym planie,
Wykląć Brueghla, bo w drugim dopiero Ikar jak mucha
Wzbijał się?
Spadał?
Omiatał nieboskłon
Cukrzaną chmurką na lepkim patyku!

Ustne zadanie egzaminacyjne- analiza i interpretacja plakatu

ZADANIE EGZAMINACYJNE - 
USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

1. Karta pracy, która może być pomocna w redagowaniu wypowiedzi argumentacyjnej na wskazany temat:


2. Plakat - ANALIZA I INTERPRETACJA


Lekcja interaktywna: Księga Hioba

3. Analiza i interpretacja księgi

Fragment ks. Hioba

4. Anna Kamieńska "Modlitwa Hioba" http://donkaja0335.blog.onet.pl/2008/11/25/anna-kamienska-modlitwa-hioba/

poniedziałek, 3 listopada 2014

Wprowadzenie

Wprowadzeniem do rekomendowanych przez Centralną Komisję Edukacyjną materiałów jest film informacyjny, który dotyczy egzaminu maturalnego od 2015 roku.